Commit 0fd0c2f6 authored by Christoph Goehre's avatar Christoph Goehre
Browse files

Imported Upstream version 3.1.2

parent 9bca527e
......@@ -88,7 +88,7 @@
#1 will be replaced by the number of bytes downloaded thus far
#2 will be replaced by the total number of bytes to be downloaded
#3 will be replaced by the download rate (in KB per second) -->
<!ENTITY progressMsg "#1 KB a #2 KB-ból (#3 KB/mp sebességgel)">
<!ENTITY progressMsg "#1 KB a #2 KB-ból (#3 KB/s sebességgel)">
<!-- LOCALIZATION NOTE (unknownTime):
......
......@@ -449,4 +449,4 @@ Ha így van, a Haladó IMAP-kiszolgáló-beállítások párbeszédpanelen csök
# LOCALIZATION NOTE (5119):
# Place the word %1$S in your translation where the name of the account should appear.
# Place the word %2$S in your translation where the alert from the server should appear.
5119=Riasztár a(z) %1$S fióktól: %2$S
5119=Riasztás a(z) %1$S fióktól: %2$S
......@@ -45,7 +45,7 @@ downloadsCompleteMsg=Az összes fájl letöltődött.
# LOCALIZATION NOTE (statusFormat2): — is the "em dash" (long dash)
# #1 transfer progress; #2 rate number; #3 rate unit; #4 time left
# example: 4 minutes left — 1.1 of 11.1 GB (2.2 MB/sec)
statusFormat2=#4 — #1 (#2 #3/mp)
statusFormat2=#4 — #1 (#2 #3/s)
bytes=byte
kilobyte=KB
megabyte=MB
......
......@@ -28,7 +28,7 @@ updateMoreInfoContentNotFound=Nem találhatók további részletek ehhez a verzi
resumePausedAfterCloseTitle=Szoftverfrissítés
resumePausedAfterCloseMsg=A frissítés letöltése szünetel. Szeretné, ha a %S letöltené ezt a frissítést a háttérben, amíg Ön folytatja a %S használatát?
updaterIOErrorTitle=Sikertelen szoftverfrissítés
updaterIOErrorMsg=A frissítés nem volt telepíthető. Ellenőrizze, hogy nem fut a %S egy másik példány a számítógépen, majd indítsa újra a %S programot, és próbálja meg újra.
updaterIOErrorMsg=A frissítés nem volt telepíthető. Ellenőrizze, hogy nem fut a %S egy másik példánya a számítógépen, majd indítsa újra a %S programot, és próbálja meg újra.
okButton=OK
okButton.accesskey=O
askLaterButton=Kérdezze meg később
......
......@@ -8,7 +8,7 @@
<Description about="urn:mozilla:install-manifest"
em:id="langpack-hu@thunderbird.mozilla.org"
em:name="Magyar (HU) Language Pack"
em:version="3.1.169"
em:version="3.1.201"
em:type="8"
em:creator="FSF.hu">
<em:contributor>Tímár András</em:contributor>
......
general.useragent.locale = ru
pluralRule = 7
font.language.group = x-cyrillic
intl.accept_languages = ru, en-us, en
intl.accept_languages = ru-ru, ru, en-us, en
intl.charsetmenu.browser.static = windows-1251, KOI8-R, UTF-8
intl.charsetmenu.browser.more1 = ISO-8859-1, ISO-8859-15, IBM850, x-mac-roman, windows-1252, ISO-8859-14, ISO-8859-7, x-mac-greek, windows-1253, x-mac-icelandic, ISO-8859-10, ISO-8859-3
intl.charsetmenu.browser.more2 = ISO-8859-4, ISO-8859-13, windows-1257, IBM852, ISO-8859-2, x-mac-ce, windows-1250, x-mac-croatian, IBM855, ISO-8859-5, ISO-IR-111, KOI8-R, x-mac-cyrillic, windows-1251, IBM866, KOI8-U, x-mac-ukrainian, ISO-8859-16, x-mac-romanian
......
......@@ -16,7 +16,7 @@
<!ENTITY quickFilterBar.resultsLabel.some.formatString "#1 сообщение;#1 сообщения;#1 сообщений">
<!ENTITY quickFilterBar.resultsLabel.none "Не найдено">
<!ENTITY quickFilterBar.resultsLabel.minWidth "100">
<!ENTITY quickFilterBar.textbox.emptyText.base "Фильтр этих сообщений… #1">
<!ENTITY quickFilterBar.textbox.emptyText.base "Фильтр сообщений… #1">
<!ENTITY quickFilterBar.textbox.emptyText.keyLabel.nonmac "&lt;Ctrl+F&gt;">
<!ENTITY quickFilterBar.textbox.emptyText.keyLabel1.mac "&lt;⌘F&gt;">
<!ENTITY quickFilterBar.textbox.idealWidth "320">
......
<!ENTITY blocklist.title "Дополнения могут вызывать проблемы">
<!ENTITY blocklist.title "Следующие дополнения могут вызывать проблемы">
<!ENTITY blocklist.style "width: 55em; height: 30em">
<!ENTITY blocklist.summary "&brandShortName; определил, что следующие дополнения вызывают проблемы со стабильностью или безопасностью:">
<!ENTITY blocklist.softblocked "В целях безопасности мы настоятельно рекомендуем перезапустить программу, оставив эти дополнения отключёнными.">
......
......@@ -91,7 +91,7 @@ enableButtonLabel = Включить
enableButtonAccesskey = к
goOnlineButtonLabel = Подключиться к сети
goOnlineButtonAccesskey = П
newUpdateWindowTitle = Обновления для дополнения %S
newUpdateWindowTitle = Обновления дополнений %S
newUpdatesAvailableMsg = Для установленных у вас дополнений имеются новые обновления.
searchResults = Просмотреть все результаты (%S)
eulaHeader = Перед началом установки %S требует, чтобы вы приняли следующее Лицензионное соглашение конечного пользователя:
......@@ -8,7 +8,7 @@
<Description about="urn:mozilla:install-manifest"
em:id="langpack-ru@thunderbird.mozilla.org"
em:name="Russian (RU) Language Pack"
em:version="3.1.533"
em:version="3.1.547"
em:type="8"
em:creator="Mozilla Russia">
<em:contributor>Александр Словесник</em:contributor>
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment