Commit 1aeddb85 authored by intrigeri's avatar intrigeri
Browse files

Update PO files.

parent 0db48f8a
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
......@@ -8,24 +8,28 @@
# Filip Hruska <fhr@fhrnet.eu>, 2014
# Pivoj, 2015
# Jiří Vírava <appukonrad@gmail.com>, 2013-2014
# trendspotter <j.podhorecky@volny.cz>, 2019
# Plarome, 2019
# Michal Vašíček <michalvasicek@icloud.com>, 2017
# multiflexi <multi.flexi@seznam.cz>, 2019
# mxsedlacek, 2014
# Roman Ondráček <ondracek.roman@centrum.cz>, 2016
# Tomas Palik, 2015
# Vlastimil Burián <inactive+burianvlastimil@transifex.com>, 2015
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: The Tor Project\n"
"Project-Id-Version: Tor Project\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-08-14 14:11+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2017-12-07 22:10+0000\n"
"Last-Translator: Michal Vašíček <michalvasicek@icloud.com>\n"
"PO-Revision-Date: 2019-08-24 02:11+0000\n"
"Last-Translator: erinm\n"
"Language-Team: Czech (http://www.transifex.com/otf/torproject/language/cs/)\n"
"Language: cs\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n == 1 && n % 1 == 0) ? 0 : (n >= 2 && n "
"<= 4 && n % 1 == 0) ? 1: (n % 1 != 0 ) ? 2 : 3;\n"
#: config/chroot_local-includes/etc/NetworkManager/dispatcher.d/60-tor-ready.sh:39
msgid "Tor is ready"
......@@ -53,25 +57,11 @@ msgid ""
"confirm that you are using Tails.\n"
"</p>\n"
msgstr ""
"<h1>Pomožte nám opravit tuto chybu!</h1>\n"
"<p>Přečtěte si <a href=\"%s\">naše instrukce k reportování chyb</a>.</p>\n"
"<p><strong>Nevkládejte žádné osobní údaje, které nejsou nezbytně nutné!</"
"strong></p>\n"
"<h2>Jak je to s vaší emailovou adresou</h2>\n"
"<p>\n"
"Tím že uvedete váš email, nám umožníte, abychom Vás kontaktovali v případě, "
"že bude nutné upřesnit potíže. To je obvykle nutné u většinu ohlášených chyb "
"a pokud by nebylo možné Vás kontaktovat, bylo by vaše hlášení chyby k "
"ničemu. Na druhé straně musíte počítat s tím, že váš poskytovatel připojení "
"nebo provozovatel emailu může emailovou komunikaci odposlechnout a zjistit "
"tak, že používáte Tails.\n"
"</p>\n"
#: config/chroot_local-includes/usr/share/tails/additional-software/configuration-window.ui:8
#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/org.boum.tails.additional-software-config.desktop.in.h:1
#, fuzzy
msgid "Additional Software"
msgstr "Vaše další programy"
msgstr ""
#: config/chroot_local-includes/usr/share/tails/additional-software/configuration-window.ui:51
msgid ""
......@@ -99,7 +89,7 @@ msgstr ""
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/electrum:57
msgid "Persistence is disabled for Electrum"
msgstr "Persistence je pro Electrum vypnuta"
msgstr ""
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/electrum:59
msgid ""
......@@ -107,13 +97,10 @@ msgid ""
"Bitcoin wallet. It is strongly recommended to only run Electrum when its "
"persistence feature is activated."
msgstr ""
"Doporučuje se aktivovat Persistence pro Electrum. Jinak se veškerá data z "
"Electrum ztratí při každém restartu Tails (včetně např. Bitcoinové "
"peněženky)."
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/electrum:60
msgid "Do you want to start Electrum anyway?"
msgstr "Chcete i přesto spustit Electrum?"
msgstr ""
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/electrum:63
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:41
......@@ -145,9 +132,8 @@ msgid "Unlock"
msgstr ""
#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/python3/dist-packages/tailsgreeter/gui.py:482
#, fuzzy
msgid "Failed to relock persistent storage."
msgstr "Znovuspuštění TORu nebylo úspěšné"
msgstr ""
#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/python3/dist-packages/tailsgreeter/gui.py:500
msgid "Unlocking…"
......@@ -159,9 +145,8 @@ msgid "Cannot unlock encrypted storage with this passphrase."
msgstr ""
#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/python3/dist-packages/tailsgreeter/gui.py:595
#, fuzzy
msgid "Additional Settings"
msgstr "Vaše další programy"
msgstr ""
#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/python3/dist-packages/tailsgreeter/gui.py:603
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:367
......@@ -183,9 +168,8 @@ msgid "Shutdown"
msgstr ""
#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/python3/dist-packages/tailsgreeter/gui.py:736
#, fuzzy
msgid "_Start Tails"
msgstr "O Tails"
msgstr ""
#. Translators: please do not translate this string (it is read from
#. Gtk translation)
......@@ -367,14 +351,12 @@ msgid "Your persistent storage is unlocked. Restart Tails to lock it again."
msgstr ""
#: config/chroot_local-includes/usr/share/tails-greeter/greeter.ui:1164
#, fuzzy
msgid "_Additional Settings"
msgstr "Vaše další programy"
msgstr ""
#: config/chroot_local-includes/usr/share/tails-greeter/greeter.ui:1204
#, fuzzy
msgid "Save Additional Settings"
msgstr "Vaše další programy"
msgstr ""
#: config/chroot_local-includes/usr/share/tails-greeter/greeter.ui:1262
msgid "Add an additional setting"
......@@ -480,7 +462,7 @@ msgstr ""
#: config/chroot_local-includes/usr/share/gnome-shell/extensions/status-menu-helper@tails.boum.org/extension.js:83
msgid "Restart"
msgstr "Restart"
msgstr ""
#: config/chroot_local-includes/usr/share/gnome-shell/extensions/status-menu-helper@tails.boum.org/extension.js:87
msgid "Power Off"
......@@ -516,14 +498,11 @@ msgstr "nedostupné"
#. Translators: Don't translate {details}, it's a placeholder and will
#. be replaced.
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:148
#, fuzzy, python-brace-format
#, python-brace-format
msgid ""
"{details} Please check your list of additional software or read the system "
"log to understand the problem."
msgstr ""
"Aktualizace se npodařila. Mohlo se to stát kvůli problému s připojením. "
"Prosíme zkontrolujte své internetové připojení, pokuste se restartovat Tails "
"nebo si přečtěte systémový log pro lepší porozumění problému."
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:153
msgid ""
......@@ -554,9 +533,9 @@ msgstr ""
#. be replaced.
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:290
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:320
#, fuzzy, python-brace-format
#, python-brace-format
msgid "Add {packages} to your additional software?"
msgstr "Vaše další programy"
msgstr ""
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:292
msgid ""
......@@ -608,9 +587,9 @@ msgstr ""
#. Translators: Don't translate {packages}, it's a placeholder and will be
#. replaced.
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:360
#, fuzzy, python-brace-format
#, python-brace-format
msgid "Remove {packages} from your additional software?"
msgstr "Vaše další programy"
msgstr ""
#. Translators: Don't translate {packages}, it's a placeholder
#. and will be replaced.
......@@ -633,9 +612,8 @@ msgid "This can take several minutes."
msgstr ""
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:560
#, fuzzy
msgid "The installation of your additional software failed"
msgstr "Vaše další programy"
msgstr ""
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:575
msgid "Additional software installed successfully"
......@@ -647,24 +625,18 @@ msgstr ""
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:597
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:605
#, fuzzy
msgid ""
"Please check your network connection, restart Tails, or read the system log "
"to understand the problem."
msgstr ""
"Aktualizace se npodařila. Mohlo se to stát kvůli problému s připojením. "
"Prosíme zkontrolujte své internetové připojení, pokuste se restartovat Tails "
"nebo si přečtěte systémový log pro lepší porozumění problému."
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:604
#, fuzzy
msgid "The upgrade of your additional software failed"
msgstr "Vaše další programy"
msgstr ""
#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-additional-software-notify:37
#, fuzzy
msgid "Documentation"
msgstr "Dokumentace Tails"
msgstr ""
#. Translators: Don't translate {package}, it's a placeholder and will be replaced.
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-additional-software-config:94
......@@ -681,9 +653,8 @@ msgid "Failed to remove {pkg}"
msgstr ""
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-additional-software-config:122
#, fuzzy
msgid "Failed to read additional software configuration"
msgstr "Vaše další programy"
msgstr ""
#. Translators: Don't translate {package}, it's a placeholder and will be replaced.
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-additional-software-config:152
......@@ -719,9 +690,8 @@ msgid ""
msgstr ""
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-additional-software-config:252
#, fuzzy
msgid "[package not available]"
msgstr "nedostupné"
msgstr ""
#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-htp-notify-user:52
msgid "Synchronizing the system's clock"
......@@ -761,7 +731,7 @@ msgstr "Tato verze Tails obsahuje následující bezpečnostní problémy:"
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-security-check:135
msgid "Known security issues"
msgstr "Známé bezpečnostní problémy"
msgstr ""
#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-spoof-mac:52
#, sh-format
......@@ -775,9 +745,6 @@ msgid ""
"temporarily disabled.\n"
"You might prefer to restart Tails and disable MAC spoofing."
msgstr ""
"MAC spoofing pro síťovou kartu ${nic_name} (${nic}) selhal, takže je dočasně "
"vypnutý.\n"
"Měli byste restartovat Tails a vypnout MAC spoofing."
#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-spoof-mac:62
msgid "All networking disabled"
......@@ -790,12 +757,8 @@ msgid ""
"recovery also failed so all networking is disabled.\n"
"You might prefer to restart Tails and disable MAC spoofing."
msgstr ""
"MAC spoofing pro síťovou kartu ${nic_name} (${nic}) selhal. Opravení chyby "
"také selhalo a veškerý síťový provoz byl deaktivován.\n"
"Měli byste restartovat Tails a vypnout MAC spoofing."
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-upgrade-frontend-wrapper:35
#, fuzzy
msgid ""
"\"<b>Not enough memory available to check for upgrades.</b>\n"
"\n"
......@@ -807,17 +770,6 @@ msgid ""
"Or do a manual upgrade.\n"
"See https://tails.boum.org/doc/first_steps/upgrade#manual\""
msgstr ""
"<b>Není k dispozici dostatek paměti potřebné ke kontrole aktualizací</b>\n"
"\n"
"Ujistěte se že tento systém splňuje požadavky ke spuštění Tails.\n"
"Podívejte se na dokument :///usr/share/doc/tails/website/doc/requirements.en."
"html\n"
"\n"
"Pokuste se restartovat Tails a znovu zkontrolujte aktualizace.\n"
"\n"
"Nebo spusťte manuální aktualizaci.\n"
"\n"
"Podívejte se na https://tails.boum.org/doc/first_steps/upgrade#manual"
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-upgrade-frontend-wrapper:72
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:27
......@@ -835,7 +787,7 @@ msgstr "Varování: zjištěn virtuální stroj!"
#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-virt-notify-user:74
msgid "Warning: non-free virtual machine detected!"
msgstr "Varování: detekován nesvobodný virtuální stroj"
msgstr ""
#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-virt-notify-user:77
msgid ""
......@@ -844,13 +796,10 @@ msgid ""
"trustworthy, for both the host operating system and the virtualization "
"software."
msgstr ""
"Hostující oprační systém a virtualizační software mohou monitorovat, co v "
"Tails děláte. Pouze otevřený software může být považován za důvěryhodný, a "
"to jak v případě operačního systému, tak virtualizačního softwaru."
#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-virt-notify-user:81
msgid "Learn more"
msgstr "Zjistěte více"
msgstr ""
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tor-browser:43
msgid "Tor is not ready"
......@@ -1014,9 +963,8 @@ msgid "The file %s does not seem to be a VeraCrypt container."
msgstr ""
#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/python3/dist-packages/unlock_veracrypt_volumes/volume_manager.py:163
#, fuzzy
msgid "Failed to add container"
msgstr "Nepodařilo se nakonfigurovat prohlížeč."
msgstr ""
#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/python3/dist-packages/unlock_veracrypt_volumes/volume_manager.py:164
#, python-format
......@@ -1039,10 +987,6 @@ msgid ""
"use the Unsafe Browser if necessary, for example\\nif you have to login or "
"register to activate your Internet connection."
msgstr ""
"Síťová aktivita v Nebezpečném prohlížeči <b>není anonymní</b>.\\nPoužívejte "
"Nebezpečný prohlížeč pouze v případě nutnosti,\\nnapříklad pokud se "
"potřebujete přihlásit nebo zaregistrovat, abyste aktivovali vaše připojení k "
"internetu."
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:51
msgid "Starting the Unsafe Browser..."
......@@ -1087,7 +1031,7 @@ msgstr "Nepodařilo se nastavit \"chroot\""
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:104
msgid "Failed to configure browser."
msgstr "Nepodařilo se nakonfigurovat prohlížeč."
msgstr ""
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:110
msgid ""
......@@ -1099,7 +1043,7 @@ msgstr ""
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:121
msgid "Failed to run browser."
msgstr "Nepodařilo se spustit prohlížeč."
msgstr ""
#: ../config/chroot_local-includes/etc/skel/Desktop/Report_an_error.desktop.in.h:1
msgid "Report an error"
......@@ -1158,12 +1102,11 @@ msgstr "Specifické nástroje Tails"
#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/polkit-1/actions/org.boum.tails.root-terminal.policy.in.h:1
msgid "To start a Root Terminal, you need to authenticate."
msgstr "Pro spuštění Root terminálu se musíte ověřit."
msgstr ""
#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/polkit-1/actions/org.boum.tails.additional-software.policy.in.h:1
#, fuzzy
msgid "Remove an additional software package"
msgstr "Vaše další programy"
msgstr ""
#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/polkit-1/actions/org.boum.tails.additional-software.policy.in.h:2
msgid ""
......@@ -1212,20 +1155,3 @@ msgstr ""
#: ../config/chroot_local-includes/usr/local/share/mime/packages/unlock-veracrypt-volumes.xml.in.h:1
msgid "TrueCrypt/VeraCrypt container"
msgstr ""
#~ msgid "The upgrade was successful."
#~ msgstr "Aktualizace byla úspěšná."
#~ msgid ""
#~ "Both the host operating system and the virtualization software are able "
#~ "to monitor what you are doing in Tails."
#~ msgstr ""
#~ "Jak hostitelský operační systém tak virtualizační software je schopen "
#~ "sledovat, co děláte v Tails."
#~ msgid ""
#~ "NetworkManager passed us garbage data when trying to deduce the clearnet "
#~ "DNS server."
#~ msgstr ""
#~ "Síťový manager poslal změť odpadních dat, když se snažil odvodit DNS "
#~ "server v otevřeném webu."
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment