bg.po 29.3 KB
Newer Older
anonym's avatar
anonym committed
1
2
3
4
5
6
7
8
9
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# Translators:
# Etem Bavarian <mr.cyberpower@gmail.com>, 2014
# Gabriel Radev <gabosss@gmail.com>, 2015
# iliev.mb <iliev.mb@gmail.com>, 2015
# Ivaylo Markov <ivaylo.markov@openmailbox.org>, 2015
anonym's avatar
anonym committed
10
# 4Joy <kiril.banialiev@gmail.com>, 2015
anonym's avatar
anonym committed
11
12
13
14
15
16
17
# alexdimitrov <kvikmen@gmail.com>, 2013
# Mal Malakov <dev@epsilon-labs.com>, 2015
# Tsvetan Nikolov <slakware@gmail.com>, 2015
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: The Tor Project\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
anonym's avatar
anonym committed
18
"POT-Creation-Date: 2016-01-04 11:56+0100\n"
anonym's avatar
anonym committed
19
20
"PO-Revision-Date: 2015-09-22 17:25+0000\n"
"Last-Translator: 4Joy <kiril.banialiev@gmail.com>\n"
anonym's avatar
anonym committed
21
22
23
24
25
26
27
28
"Language-Team: Bulgarian (http://www.transifex.com/otf/torproject/language/"
"bg/)\n"
"Language: bg\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

intrigeri's avatar
intrigeri committed
29
#: config/chroot_local-includes/etc/NetworkManager/dispatcher.d/60-tor-ready.sh:39
anonym's avatar
anonym committed
30
31
32
msgid "Tor is ready"
msgstr "Tor е готов"

intrigeri's avatar
intrigeri committed
33
#: config/chroot_local-includes/etc/NetworkManager/dispatcher.d/60-tor-ready.sh:40
anonym's avatar
anonym committed
34
35
36
msgid "You can now access the Internet."
msgstr "Вече може да получите достъп до Интернет."

intrigeri's avatar
intrigeri committed
37
#: config/chroot_local-includes/etc/whisperback/config.py:65
anonym's avatar
anonym committed
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
#, python-format
msgid ""
"<h1>Help us fix your bug!</h1>\n"
"<p>Read <a href=\"%s\">our bug reporting instructions</a>.</p>\n"
"<p><strong>Do not include more personal information than\n"
"needed!</strong></p>\n"
"<h2>About giving us an email address</h2>\n"
"<p>\n"
"Giving us an email address allows us to contact you to clarify the problem. "
"This\n"
"is needed for the vast majority of the reports we receive as most reports\n"
"without any contact information are useless. On the other hand it also "
"provides\n"
"an opportunity for eavesdroppers, like your email or Internet provider, to\n"
"confirm that you are using Tails.\n"
"</p>\n"
msgstr ""
"<h1>Помогнете ни да поправиме вашия бъг!</h1>\n"
"<p>Прочетете <a href=\"%s\">нашите инструкции за докладване на бъгове</a>.</"
"p>\n"
"<p><strong>Не включвайте повече лична информация от колкото е нужно!</"
"strong></p>\n"
"<h2>Относно, даването на нас на е-поща</h2>\n"
"<p>\n"
"Давайки ни имейл адрес вие ни позволявате да се свържем с вас, за да се "
"изясним проблема. Това е необходимо за по-голямата част от докладите, които "
"получаваме, тъй като повечето доклади без никаква информация за контакт са "
"безполезни. От друга страна също така предоставя\n"
"възможност за подслушване, като електронната си поща или интернет "
"доставчик, , за дапотвърди, че използвате Tails.\n"
"</p>\n"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/electrum:14
msgid "Persistence is disabled for Electrum"
msgstr "Устойчивостта е забранена за Electrum"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/electrum:16
msgid ""
"When you reboot Tails, all of Electrum's data will be lost, including your "
"Bitcoin wallet. It is strongly recommended to only run Electrum when its "
"persistence feature is activated."
msgstr ""
"Когато рестартирате Tails, всички данни на Electrum ще бъдат загубени, "
"включително Bitcoin портфейла ви.Силно се препоръчва единствено да "
"стартирате Електрум само, когато активира своята функция за устойчивост."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/electrum:18
msgid "Do you want to start Electrum anyway?"
msgstr "Искате ли да стартирате Electrum така или иначе?"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/electrum:20
anonym's avatar
anonym committed
89
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/icedove:22
anonym's avatar
anonym committed
90
91
92
93
94
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:36
msgid "_Launch"
msgstr "_Стартиране"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/electrum:21
anonym's avatar
anonym committed
95
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/icedove:23
anonym's avatar
anonym committed
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:37
msgid "_Exit"
msgstr "_Изход"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:136
msgid "OpenPGP encryption applet"
msgstr "OpenPGP аплет за криптиране"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:139
msgid "Exit"
msgstr "Изход"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:141
msgid "About"
msgstr "Относно"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:192
msgid "Encrypt Clipboard with _Passphrase"
msgstr "Криптиране на клипборда с _Passphrase"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:195
msgid "Sign/Encrypt Clipboard with Public _Keys"
msgstr "Регистриране/Криптиране на Клипборда с Обществени _Keys"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:200
msgid "_Decrypt/Verify Clipboard"
msgstr "_Decrypt/Verify Clipboard"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:204
msgid "_Manage Keys"
msgstr "_Управление на Ключовете"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:208
msgid "_Open Text Editor"
msgstr "_Отвори Текстов Редактор"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:252
msgid "The clipboard does not contain valid input data."
msgstr "Клипбордът не съдържа валидни входни данни."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:303
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:305
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:307
msgid "Unknown Trust"
msgstr "Неизвестен Доверител"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:309
msgid "Marginal Trust"
msgstr "Ограничено Доверие"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:311
msgid "Full Trust"
msgstr "Пълно Доверие"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:313
msgid "Ultimate Trust"
msgstr "Максимално Доверие"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:366
msgid "Name"
msgstr "Име"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:367
msgid "Key ID"
msgstr "ID Ключ"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:368
msgid "Status"
msgstr "Статус"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:400
msgid "Fingerprint:"
msgstr "Отпечатък:"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:403
msgid "User ID:"
msgid_plural "User IDs:"
msgstr[0] "Потребителско ID:"
msgstr[1] "Потребителско ID:"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:433
msgid "None (Don't sign)"
msgstr "Няма (Не подписвайте)"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:496
msgid "Select recipients:"
msgstr "Изберете получатели:"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:504
msgid "Hide recipients"
msgstr "Скрий получателите"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:507
msgid ""
"Hide the user IDs of all recipients of an encrypted message. Otherwise "
"anyone that sees the encrypted message can see who the recipients are."
msgstr ""
"Скриване на потребителски ID-та на всички получатели на криптирано "
"съобщение. В противен случай всеки, който вижда криптираното съобщение може "
"да види кой са получателите."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:513
msgid "Sign message as:"
msgstr "Подпишете съобщението като:"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:517
msgid "Choose keys"
msgstr "Изберете ключове"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:557
msgid "Do you trust these keys?"
msgstr "Вярвате ли на тези ключове?"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:560
msgid "The following selected key is not fully trusted:"
msgid_plural "The following selected keys are not fully trusted:"
msgstr[0] "Следните избрани ключове не са напълно надеждни:"
msgstr[1] "Следните избрани ключове не са напълно надеждни:"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:578
msgid "Do you trust this key enough to use it anyway?"
msgid_plural "Do you trust these keys enough to use them anyway?"
msgstr[0] ""
"Вярвате ли на тези ключове достатъчно, за да ги използвате\n"
"така или иначе?"
msgstr[1] ""
"Вярвате ли на тези ключове достатъчно, за да ги използвате\n"
"така или иначе?"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:591
msgid "No keys selected"
msgstr "Няма избрани ключове"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:593
msgid ""
"You must select a private key to sign the message, or some public keys to "
"encrypt the message, or both."
msgstr ""
"Трябва да изберете личен ключ, за да подпишете съобщението, или някои "
"публични ключове за криптиране на съобщението, или и двете."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:621
msgid "No keys available"
msgstr "Няма налични ключове "

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:623
msgid ""
"You need a private key to sign messages or a public key to encrypt messages."
msgstr ""
"Имате нужда от личен ключ за подписване на съобщенията или публичен ключ за "
"криптиране на съобщения."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:751
msgid "GnuPG error"
msgstr "GnuPG грешка"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:772
msgid "Therefore the operation cannot be performed."
msgstr "Ето защо не може да бъде извършена операцията."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:822
msgid "GnuPG results"
msgstr "GnuPG резултати"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:828
msgid "Output of GnuPG:"
msgstr "Продукция на GnuPG:"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:853
msgid "Other messages provided by GnuPG:"
msgstr "Други съобщения, предоставяни от GnuPG:"

anonym's avatar
anonym committed
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/icedove:18
msgid "The <b>Claws Mail</b> persistence feature is activated."
msgstr ""

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/icedove:20
msgid ""
"If you have emails saved in <b>Claws Mail</b>, you should <a href='https://"
"tails.boum.org/doc/anonymous_internet/claws_mail_to_icedove'>migrate your "
"data</a> before starting <b>Icedove</b>."
msgstr ""

intrigeri's avatar
intrigeri committed
279
280
281
#: config/chroot_local-includes/usr/share/gnome-shell/extensions/shutdown-helper@tails.boum.org/extension.js:71
msgid "Restart"
msgstr ""
anonym's avatar
anonym committed
282

intrigeri's avatar
intrigeri committed
283
284
285
286
#: config/chroot_local-includes/usr/share/gnome-shell/extensions/shutdown-helper@tails.boum.org/extension.js:74
#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tails-shutdown.desktop.in.h:1
msgid "Power Off"
msgstr "Изключване"
anonym's avatar
anonym committed
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-about:16
msgid "not available"
msgstr "не е в наличност"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-about:19
#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/desktop-directories/Tails.directory.in.h:1
msgid "Tails"
msgstr "Tails"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-about:24
msgid "The Amnesic Incognito Live System"
msgstr "The Amnesic Incognito Live System"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-about:25
#, python-format
msgid ""
"Build information:\n"
"%s"
msgstr ""
"Билд на информация:\n"
"%s"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-about:27
#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tails-about.desktop.in.h:1
msgid "About Tails"
msgstr "Относно Tails"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:118
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:124
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:128
msgid "Your additional software"
msgstr "Вашият допълнителен софтуер"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:119
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:129
msgid ""
"The upgrade failed. This might be due to a network problem. Please check "
"your network connection, try to restart Tails, or read the system log to "
"understand better the problem."
msgstr ""
"Надстройката се провали. Това може да се дължи на проблем с мрежата.\n"
"Моля, проверете мрежовата си връзка, опитайте да рестартирате Tails, или "
"прочетете системния дневник за разберем по-добре проблема."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:125
msgid "The upgrade was successful."
msgstr "Обновяването бе успешно."

anonym's avatar
anonym committed
336
#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-htp-notify-user:52
anonym's avatar
anonym committed
337
338
339
msgid "Synchronizing the system's clock"
msgstr "Синхронизиране на системния часовник"

anonym's avatar
anonym committed
340
#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-htp-notify-user:53
anonym's avatar
anonym committed
341
342
343
344
345
346
347
msgid ""
"Tor needs an accurate clock to work properly, especially for Hidden "
"Services. Please wait..."
msgstr ""
"Tor се нуждае от точен часовник за да работи правилно,специално за Тайните "
"Услуги.Моля изчакайте..."

anonym's avatar
anonym committed
348
#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-htp-notify-user:87
anonym's avatar
anonym committed
349
350
351
msgid "Failed to synchronize the clock!"
msgstr "Неуспешно синхронизиране на часовника!"

intrigeri's avatar
intrigeri committed
352
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-security-check:146
anonym's avatar
anonym committed
353
354
355
msgid "This version of Tails has known security issues:"
msgstr "Тази версия на Tails е известна с проблемите със сигурността:"

intrigeri's avatar
intrigeri committed
356
357
358
359
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-security-check:156
msgid "Known security issues"
msgstr ""

anonym's avatar
anonym committed
360
#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-spoof-mac:51
anonym's avatar
anonym committed
361
362
363
364
#, sh-format
msgid "Network card ${nic} disabled"
msgstr "Мрежовата карта ${nic} е забранена"

anonym's avatar
anonym committed
365
#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-spoof-mac:52
intrigeri's avatar
intrigeri committed
366
#, fuzzy, sh-format
anonym's avatar
anonym committed
367
368
369
msgid ""
"MAC spoofing failed for network card ${nic_name} (${nic}) so it is "
"temporarily disabled.\n"
intrigeri's avatar
intrigeri committed
370
"You might prefer to restart Tails and disable MAC spoofing."
anonym's avatar
anonym committed
371
372
373
374
375
376
377
msgstr ""
"MAC спуфинга се провали за мрежова карта ${nic_name} (${nic}) така, че е "
"временно изключен.\n"
"Може би предпочитате да рестартирате Tails и забраняване на MAC спуфинга. "
"Вижте <a href='file:///usr/share/doc/tails/website/doc/first_steps/"
"startup_options/mac_spoofing.en.html'>документацията</a>."

anonym's avatar
anonym committed
378
#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-spoof-mac:61
anonym's avatar
anonym committed
379
380
381
msgid "All networking disabled"
msgstr "Всички мрежи изключени"

anonym's avatar
anonym committed
382
#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-spoof-mac:62
intrigeri's avatar
intrigeri committed
383
#, fuzzy, sh-format
anonym's avatar
anonym committed
384
385
386
msgid ""
"MAC spoofing failed for network card ${nic_name} (${nic}). The error "
"recovery also failed so all networking is disabled.\n"
intrigeri's avatar
intrigeri committed
387
"You might prefer to restart Tails and disable MAC spoofing."
anonym's avatar
anonym committed
388
389
390
391
392
393
394
395
msgstr ""
"MAC спуфинга се провали за мрежова карта ${nic_name} (${nic}). "
"Възстановяването на грешката също не успя, така че всички мрежи са "
"забранени.\n"
"Може би предпочитате да рестартирате Tails и забраняване на MAC спуфинга. "
"Вижте <a href='file:///usr/share/doc/first_steps/startup_options/"
"mac_spoofing.en.html'> документацията </a>."

intrigeri's avatar
intrigeri committed
396
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-upgrade-frontend-wrapper:18
anonym's avatar
anonym committed
397
398
399
400
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:22
msgid "error:"
msgstr "грешка:"

intrigeri's avatar
intrigeri committed
401
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-upgrade-frontend-wrapper:19
anonym's avatar
anonym committed
402
403
404
405
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:23
msgid "Error"
msgstr "ГРЕШКА"

intrigeri's avatar
intrigeri committed
406
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-upgrade-frontend-wrapper:39
anonym's avatar
anonym committed
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
msgid ""
"<b>Not enough memory available to check for upgrades.</b>\n"
"\n"
"Make sure this system satisfies the requirements for running Tails.\n"
"See file:///usr/share/doc/tails/website/doc/about/requirements.en.html\n"
"\n"
"Try to restart Tails to check for upgrades again.\n"
"\n"
"Or do a manual upgrade.\n"
"See https://tails.boum.org/doc/first_steps/upgrade#manual"
msgstr ""
"<b>Няма достатъчно памет, за да проверя за обновления.</b>\n"
"\n"
"Потвърдете, че системата покрива изискванията за използване на Tails.\n"
"Вижте file:///usr/share/doc/tails/website/doc/about/requirements.en.html\n"
"\n"
"Опитайте се да рестартирате Tails, за да проверите за обновления отново.\n"
"\n"
"Или извършете ръчно обновяване.\n"
"Вижте https://tails.boum.org/doc/first_steps/upgrade#manual"

anonym's avatar
anonym committed
428
#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-virt-notify-user:67
anonym's avatar
anonym committed
429
430
431
msgid "Warning: virtual machine detected!"
msgstr "Внимание: открита е виртуална машина!"

anonym's avatar
anonym committed
432
#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-virt-notify-user:69
anonym's avatar
anonym committed
433
434
435
436
437
438
439
msgid ""
"Both the host operating system and the virtualization software are able to "
"monitor what you are doing in Tails."
msgstr ""
"Операционната система - домакин и софтуерът за виртуализация могат да "
"наблюдават какво правите в Tails."

anonym's avatar
anonym committed
440
#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-virt-notify-user:72
intrigeri's avatar
intrigeri committed
441
442
443
444
#, fuzzy
msgid "Warning: non-free virtual machine detected!"
msgstr "Внимание: открита е виртуална машина!"

anonym's avatar
anonym committed
445
#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-virt-notify-user:74
intrigeri's avatar
intrigeri committed
446
#, fuzzy
anonym's avatar
anonym committed
447
msgid ""
intrigeri's avatar
intrigeri committed
448
449
450
451
"Both the host operating system and the virtualization software are able to "
"monitor what you are doing in Tails. Only free software can be considered "
"trustworthy, for both the host operating system and the virtualization "
"software."
anonym's avatar
anonym committed
452
msgstr ""
intrigeri's avatar
intrigeri committed
453
454
455
"Операционната система - домакин и софтуерът за виртуализация могат да "
"наблюдават какво правите в Tails."

anonym's avatar
anonym committed
456
#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-virt-notify-user:79
intrigeri's avatar
intrigeri committed
457
458
459
#, fuzzy
msgid "Learn more"
msgstr "Научете повече за Tails"
anonym's avatar
anonym committed
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tor-browser:29
msgid "Tor is not ready"
msgstr "Tor не е готов"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tor-browser:30
msgid "Tor is not ready. Start Tor Browser anyway?"
msgstr "Tor не е готов.Да стартирам ли Tor Браузър въпреки всичко?"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tor-browser:31
msgid "Start Tor Browser"
msgstr "Стартирай Tor Браузър"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tor-browser:32
msgid "Cancel"
msgstr "Отказ"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:33
msgid "Do you really want to launch the Unsafe Browser?"
msgstr "Наистина ли искате да стартирате Несигурен Браузър?"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:35
intrigeri's avatar
intrigeri committed
482
#, fuzzy
anonym's avatar
anonym committed
483
msgid ""
intrigeri's avatar
intrigeri committed
484
485
"Network activity within the Unsafe Browser is <b>not anonymous</b>.\\nOnly "
"use the Unsafe Browser if necessary, for example\\nif you have to login or "
anonym's avatar
anonym committed
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
"register to activate your Internet connection."
msgstr ""
"Мрежовата активност в Несигурният Браузър <b>не е анонимна<b>.Използвайте "
"Несигурният Браузър само при необходимост,например ако ви се налага логване "
"или регистриране за активация на вашата Интернет връзка."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:47
msgid "Starting the Unsafe Browser..."
msgstr "Стартриране на Несигурният Браузър..."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:48
msgid "This may take a while, so please be patient."
msgstr "Това може да отнеме време,моля имайте търпение."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:53
msgid "Shutting down the Unsafe Browser..."
msgstr "Изключване на Несигурният Браузър..."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:54
msgid ""
"This may take a while, and you may not restart the Unsafe Browser until it "
"is properly shut down."
msgstr ""
"Това може да отнеме време,моля не рестартирайте Несигурният Браузър преди "
"той да е правилно изключен."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:66
msgid "Failed to restart Tor."
msgstr "Не можа да се рестартира  Tor."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:85
#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/unsafe-browser.desktop.in.h:1
msgid "Unsafe Browser"
msgstr "Несигурен Браузър"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:93
msgid ""
"Another Unsafe Browser is currently running, or being cleaned up. Please "
"retry in a while."
msgstr ""
"Друг Несигурен Браузър работи или се почиства в момента.Моля опитайте по-"
"късно."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:105
msgid ""
"NetworkManager passed us garbage data when trying to deduce the clearnet DNS "
"server."
msgstr ""
"NetworkManager пропусна нашите гарбидж данни, когато се опитваше да извлече "
"clearnet DNS сървъра."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:115
msgid ""
"No DNS server was obtained through DHCP or manually configured in "
"NetworkManager."
msgstr ""
"DNS сървър не беше получен чрез DHCP или ръчно зададен в NetworkManager."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:123
msgid "Failed to setup chroot."
msgstr "Не можа да се установи chroot."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:129
msgid "Failed to configure browser."
msgstr "Неуспех при настройката на браузъра."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:134
msgid "Failed to run browser."
msgstr "Неуспех при пускането на браузъра."

anonym's avatar
anonym committed
556
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:35
anonym's avatar
anonym committed
557
558
559
msgid "I2P failed to start"
msgstr "I2P не можа да се стартира"

anonym's avatar
anonym committed
560
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:36
anonym's avatar
anonym committed
561
562
563
564
565
566
567
msgid ""
"Something went wrong when I2P was starting. Check the logs in /var/log/i2p "
"for more information."
msgstr ""
"Нещо се обърка, докато I2P стартираше. Проверете логовете в /var/log/i2p за "
"повече информация."

anonym's avatar
anonym committed
568
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:53
anonym's avatar
anonym committed
569
570
571
msgid "I2P's router console is ready"
msgstr "Терминалът на I2P рутера е готов"

anonym's avatar
anonym committed
572
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:54
anonym's avatar
anonym committed
573
msgid "You can now access I2P's router console in the I2P Browser."
anonym's avatar
anonym committed
574
msgstr "Вече имате достъп до I2P рутера на I2P браузера."
anonym's avatar
anonym committed
575

anonym's avatar
anonym committed
576
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:59
anonym's avatar
anonym committed
577
578
579
msgid "I2P is not ready"
msgstr "I2P не е готово"

anonym's avatar
anonym committed
580
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:60
anonym's avatar
anonym committed
581
msgid ""
anonym's avatar
anonym committed
582
583
584
"Eepsite tunnel not built within six minutes. Check the router console in the "
"I2P Browser or the logs in /var/log/i2p for more information. Reconnect to "
"the network to try again."
anonym's avatar
anonym committed
585
msgstr ""
anonym's avatar
anonym committed
586
587
588
"Ееп-тунела на сайта ще е готов за повече от 6 минути. Проверете конзолата на "
"рутера в I2P браузъра или влезте в /var/log/i2p за повече информация. "
"Свържете се наново с мрежата и опитайте отново."
anonym's avatar
anonym committed
589

anonym's avatar
anonym committed
590
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:72
anonym's avatar
anonym committed
591
592
593
msgid "I2P is ready"
msgstr "I2P е готово"

anonym's avatar
anonym committed
594
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:73
anonym's avatar
anonym committed
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
msgid "You can now access services on I2P."
msgstr "Сега може да използвате услуги през I2P"

#: ../config/chroot_local-includes/etc/skel/Desktop/Report_an_error.desktop.in.h:1
msgid "Report an error"
msgstr "Докладвай за грешка"

#: ../config/chroot_local-includes/etc/skel/Desktop/tails-documentation.desktop.in.h:1
#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tails-documentation.desktop.in.h:1
msgid "Tails documentation"
msgstr "Tails документация"

#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tails-documentation.desktop.in.h:2
msgid "Learn how to use Tails"
msgstr "Научете се как да използвате Tails"

#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/i2p-browser.desktop.in.h:1
msgid "Anonymous overlay network browser"
msgstr "Aнонимно наслагване на мрежовия браузър"

#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/i2p-browser.desktop.in.h:2
msgid "I2P Browser"
msgstr "I2P браузър"

#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tails-about.desktop.in.h:2
msgid "Learn more about Tails"
msgstr "Научете повече за Tails"

#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tails-reboot.desktop.in.h:1
msgid "Reboot"
msgstr "Рестартиране"

#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tails-reboot.desktop.in.h:2
msgid "Immediately reboot computer"
msgstr "Незабавно рестартиране на компютъра"

#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tails-shutdown.desktop.in.h:2
msgid "Immediately shut down computer"
msgstr "Незабавно изключване на компютъра"

#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tor-browser.desktop.in.h:1
msgid "Tor Browser"
msgstr "Tor браузър"

#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tor-browser.desktop.in.h:2
msgid "Anonymous Web Browser"
msgstr "Анонимен уеб браузър"

#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/unsafe-browser.desktop.in.h:2
msgid "Browse the World Wide Web without anonymity"
msgstr "Достъпвайте световната мрежа без анонимност."

#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/unsafe-browser.desktop.in.h:3
msgid "Unsafe Web Browser"
msgstr "Несигурен Уеб Браузър"

#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/desktop-directories/Tails.directory.in.h:2
msgid "Tails specific tools"
msgstr "Специфични за Tails инструменти"
intrigeri's avatar
intrigeri committed
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680

#~ msgid "Shutdown Immediately"
#~ msgstr "Незабавно Изключване "

#~ msgid "Reboot Immediately"
#~ msgstr "Рестартирайте Незабавно"

#~ msgid "Network connection blocked?"
#~ msgstr "Връзката с мрежата е блокирана?"

#~ msgid ""
#~ "It looks like you are blocked from the network. This may be related to "
#~ "the MAC spoofing feature. For more information, see the <a href=\\"
#~ "\"file:///usr/share/doc/tails/website/doc/first_steps/startup_options/"
#~ "mac_spoofing.en.html#blocked\\\">MAC spoofing documentation</a>."
#~ msgstr ""
#~ "Изглежда, че сте блокирани от мрежата. Това може да бъде свързано със "
#~ "спуфинг функцията на MAC адреса. За повече информация, вижте <a href=\\"
#~ "\"file:///usr/share/doc/tails/website/doc/first_steps/startup_options/"
#~ "mac_spoofing.en.html#blocked\\\">MAC спуфинг документацията</a>."

#~ msgid ""
#~ "<a href='file:///usr/share/doc/tails/website/doc/advanced_topics/"
#~ "virtualization.en.html#security'>Learn more...</a>"
#~ msgstr ""
#~ "<a href='file:///usr/share/doc/tails/website/doc/advanced_topics/"
#~ "virtualization.en.html#security'>Научете повече...</a>"