cy.po 23.6 KB
Newer Older
Tails developers's avatar
Tails developers committed
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# Translators:
# huwwaters <huwwaters@gmail.com>, 2014
# littlegreykida <theinfinitygap@gmail.com>, 2014
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: The Tor Project\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
Tails developers's avatar
Tails developers committed
12
"POT-Creation-Date: 2014-10-15 17:57+0200\n"
Tails developers's avatar
Tails developers committed
13
"PO-Revision-Date: 2014-04-30 09:10+0000\n"
Tails developers's avatar
Tails developers committed
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
"Last-Translator: runasand <runa.sandvik@gmail.com>\n"
"Language-Team: Welsh (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/"
"language/cy/)\n"
"Language: cy\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n==1) ? 0 : (n==2) ? 1 : (n != 8 && n != "
"11) ? 2 : 3;\n"

Tails developers's avatar
Tails developers committed
24
#: config/chroot_local-includes/etc/NetworkManager/dispatcher.d/60-tor-ready-notification.sh:42
Tails developers's avatar
Tails developers committed
25
26
27
msgid "Tor is ready"
msgstr "Mae Tor yn barod"

Tails developers's avatar
Tails developers committed
28
#: config/chroot_local-includes/etc/NetworkManager/dispatcher.d/60-tor-ready-notification.sh:43
Tails developers's avatar
Tails developers committed
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
msgid "You can now access the Internet."
msgstr "Yn awr, gallwch cysylltu a'r We."

#: config/chroot_local-includes/etc/whisperback/config.py:64
#, python-format
msgid ""
"<h1>Help us fix your bug!</h1>\n"
"<p>Read <a href=\"%s\">our bug reporting instructions</a>.</p>\n"
"<p><strong>Do not include more personal information than\n"
"needed!</strong></p>\n"
"<h2>About giving us an email address</h2>\n"
"<p>If you don't mind disclosing some bits of your identity\n"
"to Tails developers, you can provide an email address to\n"
"let us ask more details about the bug. Additionally entering\n"
"a public PGP key enables us to encrypt such future\n"
"communication.</p>\n"
"<p>Anyone who can see this reply will probably infer you are\n"
"a Tails user. Time to wonder how much you trust your\n"
"Internet and mailbox providers?</p>\n"
msgstr ""
"<h1>Helpwch ni atgyweirio'ch byg!</h1>\n"
"<p>Darllenwch <a href=\"%s\">ein cyfarwyddiadau i adroddi bygiau</a>.</p>\n"
"<p><strong>Peidiwch cynnwys fwy o gwybodaeth personol \n"
"nag sydd rhaid!</strong></p>\n"
"<h2>Amdan rhoi eich cyfeiriad e-bost</h2>\n"
"<p>Os nad ydych yn poeni rhoi rhai rhannau o'ch hunaniaeth\n"
"i'r datblygwyr Tails, gallwch rhoi e-bost i adael i ninnau ofyn\n"
"am fwy o wybodaeth am y byg. Hefyd, wrth gynnwys allwedd\n"
"PGP cyhoeddus, gallen ni amgryptio unrhyw cyfarthrebiad\n"
"dyfodol.</p>\n"
"<p>Bydd unrhyw un sydd gallu darllen y neges hon yn ôl pob tebyg \n"
"yn tybu eich fod yn defnyddwyr Tails. Amser feddwl am faint o\n"
"ymddiriediaeth rydych yn rhoi i'ch datparwyr We ac e-bost?</p>\n"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:136
msgid "OpenPGP encryption applet"
msgstr "Rhaglennig amgryptio OpenPGP"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:139
msgid "Exit"
msgstr "Gadael"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:141
msgid "About"
msgstr "Ynghylch"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:192
msgid "Encrypt Clipboard with _Passphrase"
msgstr "Amgryptiwch y Clipfwrdd gydag _cyfrinair"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:195
msgid "Sign/Encrypt Clipboard with Public _Keys"
msgstr "Llofnodi/Amgryptio'r Clipfwrdd efo Allweddi_Cyhoeddus"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:200
msgid "_Decrypt/Verify Clipboard"
msgstr "Dadgryptio/Gwirio'r Clipfwrdd"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:204
msgid "_Manage Keys"
msgstr "Rheoli Allweddi"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:244
msgid "The clipboard does not contain valid input data."
msgstr "Nid yw'r clipfwrdd yn cynnwys data mewnbwn ddilys."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:294
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:296
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:298
msgid "Unknown Trust"
msgstr "Ymddiriediaeth anhysbys"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:300
msgid "Marginal Trust"
msgstr "Ymddiriediaeth ymylol"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:302
msgid "Full Trust"
msgstr "Ymddiriediaeth llawn"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:304
msgid "Ultimate Trust"
msgstr "Ymddiriediaeth terfynol"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:357
msgid "Name"
msgstr "Enw"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:358
msgid "Key ID"
msgstr "ID Allweddol"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:359
msgid "Status"
msgstr "Statws"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:391
msgid "Fingerprint:"
msgstr "Olion Bysedd:"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:394
msgid "User ID:"
msgid_plural "User IDs:"
msgstr[0] "ID Defnyddiwr:"
msgstr[1] "IDau Defnyddiwr:"
msgstr[2] "IDau Defnyddiwr:"
msgstr[3] "IDau Defnyddiwr:"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:424
msgid "None (Don't sign)"
msgstr "Ddim (Peidiwch llofnodi)"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:487
msgid "Select recipients:"
msgstr "Dewiswch derbynwyr:"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:495
msgid "Hide recipients"
msgstr "Cyddiwch derbynwyr"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:498
msgid ""
"Hide the user IDs of all recipients of an encrypted message. Otherwise "
"anyone that sees the encrypted message can see who the recipients are."
msgstr ""
"Cyddiwch yr IDau o phob derbynwr o neges amgryptiedig. Neu gall unrhyw un "
"sy'n gweld y neges amlgryptiedig gallu gweld pwy yw'r derbynwyr."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:504
msgid "Sign message as:"
msgstr "Llofnodwch y neges fel:"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:508
msgid "Choose keys"
msgstr "Dewiswch allweddi"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:548
msgid "Do you trust these keys?"
msgstr "Ydych chi'n ymddiried yn yr allweddi rhain?"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:551
msgid "The following selected key is not fully trusted:"
msgid_plural "The following selected keys are not fully trusted:"
msgstr[0] "Nid yw'r allwedd hon yn hollol ymddiriedig:"
msgstr[1] "Nid yw'r allweddi hyn yn hollol ymddiriedig:"
msgstr[2] "Nid yw'r allweddi hyn yn hollol ymddiriedig:"
msgstr[3] "Nid yw'r allweddi hyn yn hollol ymddiriedig:"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:569
msgid "Do you trust this key enough to use it anyway?"
msgid_plural "Do you trust these keys enough to use them anyway?"
msgstr[0] "Ydych chi'n ymddirio digon yn yr allwedd hon i'w ddefnyddio?"
msgstr[1] "Ydych chi'n ymddirio digon yn yr allweddi hyn i'w ddefnyddio?"
msgstr[2] "Ydych chi'n ymddirio digon yn yr allweddi hyn i'w ddefnyddio?"
msgstr[3] "Ydych chi'n ymddirio digon yn yr allweddi hyn i'w ddefnyddio?"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:582
msgid "No keys selected"
msgstr "Ddim allweddi wedi'i ddewis"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:584
msgid ""
"You must select a private key to sign the message, or some public keys to "
"encrypt the message, or both."
msgstr ""
"Maen rhaid i chithau dewis allwedd preifat i llofnodi'r neges, neu rhai "
"allweddi gyhoeddus i amgryptio'r neges, neu'r ddwy."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:612
msgid "No keys available"
msgstr "Ddim allweddi ar gael"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:614
msgid ""
"You need a private key to sign messages or a public key to encrypt messages."
msgstr ""
"Rydych chi angen allwedd preifat i llofnodi negeseuon, neu allwedd gyhoeddus "
"i amgryptio negeseuon."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:742
msgid "GnuPG error"
msgstr "Gwall GnuPG"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:763
msgid "Therefore the operation cannot be performed."
msgstr "Felly, ni all yr gweithred fynd ymlaen."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:813
msgid "GnuPG results"
msgstr "Canlyniadau GnuPG"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:819
msgid "Output of GnuPG:"
msgstr "Allbwn o GnuPG"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:844
msgid "Other messages provided by GnuPG:"
msgstr "Negeseuon eraill a ddarperir gan GnuPG:"

Tails developers's avatar
Tails developers committed
228
#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/shutdown-helper-applet:39
Tails developers's avatar
Tails developers committed
229
230
231
msgid "Shutdown Immediately"
msgstr "Cau lawr ar unwaith"

Tails developers's avatar
Tails developers committed
232
#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/shutdown-helper-applet:40
Tails developers's avatar
Tails developers committed
233
234
235
msgid "Reboot Immediately"
msgstr "Ailgychwynwch ar unwaith"

Tails developers's avatar
Tails developers committed
236
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-about:16
Tails developers's avatar
Tails developers committed
237
238
239
msgid "not available"
msgstr "ddim ar gael"

Tails developers's avatar
Tails developers committed
240
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-about:19
Tails developers's avatar
Tails developers committed
241
242
243
244
#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/desktop-directories/Tails.directory.in.h:1
msgid "Tails"
msgstr "Tails"

Tails developers's avatar
Tails developers committed
245
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-about:24
Tails developers's avatar
Tails developers committed
246
247
248
msgid "The Amnesic Incognito Live System"
msgstr "Y System Cyddiad Collcof Fyw"

Tails developers's avatar
Tails developers committed
249
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-about:25
Tails developers's avatar
Tails developers committed
250
251
252
253
254
255
256
257
#, python-format
msgid ""
"Build information:\n"
"%s"
msgstr ""
"Gwybodaeth adeilad:\n"
"%s"

Tails developers's avatar
Tails developers committed
258
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-about:27
Tails developers's avatar
Tails developers committed
259
#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tails-about.desktop.in.h:1
Tails developers's avatar
Tails developers committed
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
msgid "About Tails"
msgstr "Amdan Tails"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:118
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:124
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:128
msgid "Your additional software"
msgstr "Eich meddalwedd ychwanegol"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:119
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:129
msgid ""
"The upgrade failed. This might be due to a network problem. Please check "
"your network connection, try to restart Tails, or read the system log to "
"understand better the problem."
msgstr ""
"Methwyd y uwchraddiad. Efallai mae hyn oherwydd broblem rhwydwaith. Gwiriwch "
"eich cysylltiad rhwydwaith, ceisiwch ailddechrau Tails, neu ddarllenwch y "
"cyfnod system i ddeall y broblem yn well."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:125
msgid "The upgrade was successful."
msgstr "Roedd yr uwchraddiad yn llwyddianus."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-htp-notify-user:52
msgid "Synchronizing the system's clock"
msgstr "Cydsoni cloc y system"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-htp-notify-user:53
msgid ""
"Tor needs an accurate clock to work properly, especially for Hidden "
"Services. Please wait..."
msgstr ""
"Mae Tor angen cloc cywir i gweithio'n iawn, yn enwedig Gwasanaethau Cydd. "
"Arhoswch funud, os gwelwch yn dda..."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-htp-notify-user:87
msgid "Failed to synchronize the clock!"
msgstr "Methu cysoni'r cloc!"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-restricted-network-detector:38
msgid "Network connection blocked?"
msgstr "Cysylltiad rhwydwaith wedi'i wahardd?"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-restricted-network-detector:40
msgid ""
"It looks like you are blocked from the network. This may be related to the "
"MAC spoofing feature. For more information, see the <a href=\\\"file:///usr/"
"share/doc/tails/website/doc/first_steps/startup_options/mac_spoofing.en."
"html#blocked\\\">MAC spoofing documentation</a>."
msgstr ""
"Mae'n edrych fel yr ydych wedi ei wahardd o'r rhwydwaith. Efallai mae hyn "
"oherwydd y nodwedd ffugio MAC. Am fwy o wybodaeth, gwelwch <a href=\\"
"\"file:///usr/share/doc/tails/website/doc/first_steps/startup_options/"
"mac_spoofing.en.html#blocked\\\">dogfenniaeth ffugio MAC Saesneg</a>."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-security-check:145
msgid "This version of Tails has known security issues:"
msgstr "Mae gan y fersiwn yma o Tails problemau diogelwich hysbys:"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-spoof-mac:29
#, sh-format
msgid "Network card ${nic} disabled"
msgstr "Cerdyn rhwydwaith ${nic} wedi'i analluogi"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-spoof-mac:30
#, sh-format
msgid ""
"MAC spoofing failed for network card ${nic_name} (${nic}) so it is "
"temporarily disabled.\n"
"You might prefer to restart Tails and disable MAC spoofing. See the <a "
"href='file:///usr/share/doc/tails/website/doc/first_steps/startup_options/"
"mac_spoofing.en.html'>documentation</a>."
msgstr ""
"Wnaeth ffugio MAC fethu i'r cerdyn rhwydwaith ${nic_name} (${nic}) felly mae "
"hi wedi'i analluogi am y tro.\n"
"Efallai bydden well gennych chi ailgychwyn Tails ac analluogi ffugio MAC. "
"Gwelwch y <a href='file:///usr/share/doc/tails/website/doc/first_steps/"
"startup_options/mac_spoofing.en.html'>dogfenniaeth Saesneg</a>."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-spoof-mac:39
msgid "All networking disabled"
msgstr "Pob rhwydweithiau wedi'i analluogi"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-spoof-mac:40
#, sh-format
msgid ""
"MAC spoofing failed for network card ${nic_name} (${nic}). The error "
"recovery also failed so all networking is disabled.\n"
"You might prefer to restart Tails and disable MAC spoofing. See the <a "
"href='file:///usr/share/doc/first_steps/startup_options/mac_spoofing.en."
"html'>documentation</a>."
msgstr ""
"Wnaeth ffugio MAC fethu i'r cerdyn rhwydwaith ${nic_name} (${nic}). Wnaeth "
"adferiad gwall hefyd fethu, felly mae rhwydweithio wedi'i alluogi.\n"
"Efallai bydden well gennych chi ailgychwyn Tails ac analluogi ffugio MAC. "
"Gwelwch y <a href='file:///usr/share/doc/tails/website/doc/first_steps/"
"startup_options/mac_spoofing.en.html'>dogfenniaeth Saesneg</a>."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-upgrade-frontend-wrapper:19
Tails developers's avatar
Tails developers committed
360
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:62
Tails developers's avatar
Tails developers committed
361
362
363
364
msgid "error:"
msgstr "gwall:"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-upgrade-frontend-wrapper:20
Tails developers's avatar
Tails developers committed
365
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:63
Tails developers's avatar
Tails developers committed
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
msgid "Error"
msgstr "Gwall"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-upgrade-frontend-wrapper:40
msgid ""
"<b>Not enough memory available to check for upgrades.</b>\n"
"\n"
"Make sure this system satisfies the requirements for running Tails.\n"
"See file:///usr/share/doc/tails/website/doc/about/requirements.en.html\n"
"\n"
"Try to restart Tails to check for upgrades again.\n"
"\n"
"Or do a manual upgrade.\n"
"See https://tails.boum.org/doc/first_steps/upgrade#manual"
msgstr ""
"<b>Does ddim digon o atgof i gwirio am uwchraddau.</b>\n"
"\n"
"Byddwch yn siwr mae'r system hyn yn cwrdd a'r gofynion i rhedeg Tails.\n"
"Gwelwch file:///usr/share/doc/tails/website/doc/about/requirements.en.html - "
"yn Saesneg\n"
"\n"
"Ceisiwch ailgychwyn Tails i edrych am uwchraddiau eto.\n"
"\n"
"Neu gwnewch uwchraddiad â llaw.\n"
"Gwelwch https://tails.boum.org/doc/first_steps/upgrade#manual - yn Saesneg"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-virt-notify-user:53
msgid "Warning: virtual machine detected!"
msgstr "Rhybydd: peiriant rhithwyr wedi'i canfod!"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-virt-notify-user:55
msgid ""
"Both the host operating system and the virtualization software are able to "
"monitor what you are doing in Tails."
msgstr ""
"Gall y system weithredu a'r meddalwedd rhithwir gallu monitro beth yr ydych "
"yn gwneud yn Tails."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-virt-notify-user:57
msgid ""
"<a href='file:///usr/share/doc/tails/website/doc/advanced_topics/"
"virtualization.en.html'>Learn more...</a>"
msgstr ""
"<a href='file:///usr/share/doc/tails/website/doc/advanced_topics/"
"virtualization.en.html'>Dysgwch fwy yn Saesneg...</a>"

412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tor-browser:18
msgid "Tor is not ready"
msgstr "Nid yw Tor yn barod"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tor-browser:19
msgid "Tor is not ready. Start Tor Browser anyway?"
msgstr "Nid yw Tor yn barod. Dechrau Tor beth bynnag?"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tor-browser:20
msgid "Start Tor Browser"
msgstr "Cychwyn Porwr Tor"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tor-browser:21
msgid "Cancel"
msgstr "Canslo"

Tails developers's avatar
Tails developers committed
428
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:73
Tails developers's avatar
Tails developers committed
429
430
431
msgid "Do you really want to launch the Unsafe Browser?"
msgstr "Ydych chi wir eisiau llwytho'r porwr anniogel?"

Tails developers's avatar
Tails developers committed
432
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:75
Tails developers's avatar
Tails developers committed
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
msgid ""
"Network activity within the Unsafe Browser is <b>not anonymous</b>. Only use "
"the Unsafe Browser if necessary, for example if you have to login or "
"register to activate your Internet connection."
msgstr ""
"<b>Nid</b> yw gweithgarwch rhwydwaith o fewn y porwr anniogel yn "
"<b>anhysbys</b>. Ddim ond defnyddio'r porwr os mae hi'n angenrheidiol, er "
"engraifft os maen rhaid i chithai fewngofnodi neu gofrestru er mwyn llwytho "
"eich cysylltiad We. "

Tails developers's avatar
Tails developers committed
443
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:76
Tails developers's avatar
Tails developers committed
444
445
446
msgid "_Launch"
msgstr "_Llwythwch"

Tails developers's avatar
Tails developers committed
447
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:77
Tails developers's avatar
Tails developers committed
448
449
450
msgid "_Exit"
msgstr "_Gadael"

Tails developers's avatar
Tails developers committed
451
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:87
Tails developers's avatar
Tails developers committed
452
453
454
msgid "Starting the Unsafe Browser..."
msgstr "Dechrau'r porwr anniogel..."

Tails developers's avatar
Tails developers committed
455
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:88
Tails developers's avatar
Tails developers committed
456
457
458
459
460
msgid "This may take a while, so please be patient."
msgstr ""
"Efallai bydd hyn yn cymryd tipyn o amser, felly byddwch yn amineddgar, os "
"gwelwch yn dda."

Tails developers's avatar
Tails developers committed
461
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:106
Tails developers's avatar
Tails developers committed
462
463
464
msgid "Failed to setup chroot."
msgstr "Methu sefydlu'r croot."

Tails developers's avatar
Tails developers committed
465
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:180
Tails developers's avatar
Tails developers committed
466
467
468
469
#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/unsafe-browser.desktop.in.h:1
msgid "Unsafe Browser"
msgstr "Porwr anniogel"

Tails developers's avatar
Tails developers committed
470
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:236
Tails developers's avatar
Tails developers committed
471
472
473
msgid "Shutting down the Unsafe Browser..."
msgstr "Yn cae lawr y porwr anniogel..."

Tails developers's avatar
Tails developers committed
474
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:237
Tails developers's avatar
Tails developers committed
475
476
477
478
479
480
481
msgid ""
"This may take a while, and you may not restart the Unsafe Browser until it "
"is properly shut down."
msgstr ""
"Efallai bydd hyn yn cymryd tipyn o amser. Ni allwch ailgychwyn y porwr "
"anniogel tan ei fod wedi'i cau lawr yn iawn."

Tails developers's avatar
Tails developers committed
482
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:249
Tails developers's avatar
Tails developers committed
483
484
485
msgid "Failed to restart Tor."
msgstr "Methu ailgychwyn Tor."

Tails developers's avatar
Tails developers committed
486
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:257
Tails developers's avatar
Tails developers committed
487
488
489
490
491
492
493
msgid ""
"Another Unsafe Browser is currently running, or being cleaned up. Please "
"retry in a while."
msgstr ""
"Mae porwr anniogel arall yn rhedeg, neu yn cael ei daclyso. Ceisiwch eto "
"mewn funud neu ddwy."

Tails developers's avatar
Tails developers committed
494
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:270
Tails developers's avatar
Tails developers committed
495
496
497
498
499
500
501
502
msgid ""
"No DNS server was obtained through DHCP or manually configured in "
"NetworkManager."
msgstr ""
"Doedd ddim gwasanaethwr DNS wedi'i sicrhau trwy DHCP, na trwy ffyrffweddiad "
"â llaw yn NetworkManager."

#: config/chroot_local-includes/usr/share/tails/truecrypt-wrapper.disabled:11
Tails developers's avatar
Tails developers committed
503
504
#, fuzzy
msgid "TrueCrypt will be removed in Tails 1.2.1"
Tails developers's avatar
Tails developers committed
505
506
507
508
msgstr "Bydd Tails yn cael gwared o TrueCrypt yn fuan"

#: config/chroot_local-includes/usr/share/tails/truecrypt-wrapper.disabled:12
msgid ""
Tails developers's avatar
Tails developers committed
509
510
511
512
513
"TrueCrypt is no longer maintained and is said to be insecure by its own "
"authors. Therefore, it will be removed in Tails 1.2.1 (November 25). We "
"recommend that you learn how to <a href='file:///usr/share/doc/tails/website/"
"doc/encryption_and_privacy/truecrypt.en.html#cryptsetup'>open TrueCrypt "
"volumes with cryptsetup</a> as soon as possible."
Tails developers's avatar
Tails developers committed
514
msgstr ""
Tails developers's avatar
Tails developers committed
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:30
msgid "I2P failed to start"
msgstr "Methu dechrau I2P"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:31
#, fuzzy
msgid ""
"Something went wrong when I2P was starting. Check the logs in /var/log/i2p "
"for more information."
msgstr ""
"Wnaeth rhywbeth mynd yn anghywir pan roedd I2P yn llwytho. Am fwy o "
"wybodaeth, edrychwch yn y cofnodau yn yr gyfeiriadur hon:"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:42
#, fuzzy
msgid "I2P's router console is ready"
msgstr "Bydd consol llwybrydd I2P yn agor wrth llwythi."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:43
msgid "You can now access I2P's router console on http://127.0.0.1:7657."
msgstr ""

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:48
#, fuzzy
msgid "I2P is not ready"
msgstr "Nid yw Tor yn barod"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:49
msgid ""
"Eepsite tunnel not built within six minutes. Check the router console at "
"http://127.0.0.1:7657/logs or the logs in /var/log/i2p for more information. "
"Reconnect to the network to try again."
msgstr ""

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:59
#, fuzzy
msgid "I2P is ready"
msgstr "Mae Tor yn barod"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:60
#, fuzzy
msgid "You can now access services on I2P."
msgstr "Yn awr, gallwch cysylltu a'r We."
Tails developers's avatar
Tails developers committed
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572

#: ../config/chroot_local-includes/etc/skel/Desktop/Report_an_error.desktop.in.h:1
msgid "Report an error"
msgstr "Adrodd gwall"

#: ../config/chroot_local-includes/etc/skel/Desktop/tails-documentation.desktop.in.h:1
#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tails-documentation.desktop.in.h:1
msgid "Tails documentation"
msgstr "Dogfennaeth Tails"

#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tails-documentation.desktop.in.h:2
msgid "Learn how to use Tails"
msgstr "Dysgwch sut i ddefnyddio Tails"

Tails developers's avatar
Tails developers committed
573
574
575
#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/i2p-browser.desktop.in.h:1
#, fuzzy
msgid "Anonymous overlay network browser"
Tails developers's avatar
Tails developers committed
576
577
msgstr "Rhwydwaith troshaen anhysbys"

Tails developers's avatar
Tails developers committed
578
579
580
581
#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/i2p-browser.desktop.in.h:2
#, fuzzy
msgid "I2P Browser"
msgstr "Porwr anniogel"
Tails developers's avatar
Tails developers committed
582

Tails developers's avatar
Tails developers committed
583
584
585
586
587
#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tails-about.desktop.in.h:2
#, fuzzy
msgid "Learn more about Tails"
msgstr "Dysgwch sut i ddefnyddio Tails"

Tails developers's avatar
Tails developers committed
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tails-reboot.desktop.in.h:1
msgid "Reboot"
msgstr "Ailgychwyn"

#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tails-reboot.desktop.in.h:2
msgid "Immediately reboot computer"
msgstr "Ailgychwynwch y cyfrifiadur ar unwaith"

#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tails-shutdown.desktop.in.h:1
msgid "Power Off"
msgstr "Pŵer bant"

#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tails-shutdown.desktop.in.h:2
msgid "Immediately shut down computer"
msgstr "Cau lawr y cyfrifiadur ar unwaith"

Tails developers's avatar
Tails developers committed
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tor-browser.desktop.in.h:1
#, fuzzy
msgid "Tor Browser"
msgstr "Cychwyn Porwr Tor"

#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tor-browser.desktop.in.h:2
#, fuzzy
msgid "Anonymous Web Browser"
msgstr "Porwr We anniogel"

Tails developers's avatar
Tails developers committed
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/unsafe-browser.desktop.in.h:2
msgid "Browse the World Wide Web without anonymity"
msgstr "Porwch yr We heb anhysbysrwydd"

#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/unsafe-browser.desktop.in.h:3
msgid "Unsafe Web Browser"
msgstr "Porwr We anniogel"

#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/desktop-directories/Tails.directory.in.h:2
msgid "Tails specific tools"
msgstr "Teclynau penodol Tails"
Tails developers's avatar
Tails developers committed
625

Tails developers's avatar
Tails developers committed
626
627
628
#~ msgid "Shutdown Helper"
#~ msgstr "Cynorthwydd cau lawr"

Tails developers's avatar
Tails developers committed
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
#~ msgid "Starting I2P..."
#~ msgstr "Yn dechrau I2P..."

#~ msgid ""
#~ "Make sure that you have a working Internet connection, then try to start "
#~ "I2P again."
#~ msgstr ""
#~ "Gwnewch yn siwr eich bod chi gyda cysylltiad We sy'n gweithio, wedyn "
#~ "triwch dechrau I2P eto."

#~ msgid ""
#~ "TrueCrypt will soon be removed from Tails due to license and development "
#~ "concerns."
#~ msgstr ""
#~ "Bydd Tails yn cael gwared o TrueCrypt yn fuan oherwydd pryderon "
#~ "datblygiadwy ac trwydded."

#~ msgid "i2p"
#~ msgstr "i2p"

#~ msgid "Anonymous overlay network"
#~ msgstr "Rhwydwaith troshaen anhysbys"