cs.po 23.7 KB
Newer Older
Tails developers's avatar
Tails developers committed
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# Translators:
# A5h8d0wf0x <littleslyfoxie28@gmail.com>, 2014
# Adam Slovacek <adamslovacek@gmail.com>, 2013
# Filip Hruska <fhr@fhrnet.eu>, 2014
# Jiří Vírava <appukonrad@gmail.com>, 2013-2014
# mxsedlacek, 2014
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: The Tor Project\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
Tails developers's avatar
Tails developers committed
15
16
"POT-Creation-Date: 2014-10-15 17:57+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2014-10-13 15:31+0000\n"
Tails developers's avatar
Tails developers committed
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
"Last-Translator: A5h8d0wf0x <littleslyfoxie28@gmail.com>\n"
"Language-Team: Czech (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/"
"language/cs/)\n"
"Language: cs\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"

#: config/chroot_local-includes/etc/NetworkManager/dispatcher.d/60-tor-ready-notification.sh:42
msgid "Tor is ready"
msgstr "Tor je připraven"

#: config/chroot_local-includes/etc/NetworkManager/dispatcher.d/60-tor-ready-notification.sh:43
msgid "You can now access the Internet."
msgstr "Nyní můžete přistupovat k Internetu."

#: config/chroot_local-includes/etc/whisperback/config.py:64
#, python-format
msgid ""
"<h1>Help us fix your bug!</h1>\n"
"<p>Read <a href=\"%s\">our bug reporting instructions</a>.</p>\n"
"<p><strong>Do not include more personal information than\n"
"needed!</strong></p>\n"
"<h2>About giving us an email address</h2>\n"
"<p>If you don't mind disclosing some bits of your identity\n"
"to Tails developers, you can provide an email address to\n"
"let us ask more details about the bug. Additionally entering\n"
"a public PGP key enables us to encrypt such future\n"
"communication.</p>\n"
"<p>Anyone who can see this reply will probably infer you are\n"
"a Tails user. Time to wonder how much you trust your\n"
"Internet and mailbox providers?</p>\n"
msgstr ""
"<h1>Pomozte nám spravit váš problém!</h1>\n"
" <p>Přečtěte si <a href=\"%s\">naše instrukce pro nahlášení problému</a>.</"
"p>\n"
" <p><strong>Nepřikládejte více osobních informací než je \n"
" třeba!</strong></p>\n"
" <h2>Pokud nám chcete dát svou emailovou adresu</h2>\n"
" <p>Nevadí-li vám částečné odhalení vaší identity\n"
" vývojářům softwaru Tails, můžete poskytnout svou emailovou adresu\\n "
"abychom se vás mohli zeptat na podrobnosti kolem vámi pozorovaného "
"problému.. Přidáním\n"
" veřejného PGP klíče nám umožní naší budoucí korespondenci s vámi "
"zabezpečit \n"
" šifrováním.</p>\n"
" <p>Kdokoli kdo uvidí tuto odpověď, bude vědět že jste\n"
" uživatelem softwaru Tails. Není na čase zvážit, nakolik věříte vašemu\n"
" poskytovateli internetu a emailu?</p>\n"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:136
msgid "OpenPGP encryption applet"
msgstr "OpenPGP šifrovací applet"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:139
msgid "Exit"
msgstr "Konec"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:141
msgid "About"
msgstr "O aplikaci"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:192
msgid "Encrypt Clipboard with _Passphrase"
msgstr "Šifrovat schránku s _Heslem"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:195
msgid "Sign/Encrypt Clipboard with Public _Keys"
msgstr "Přihlásit/Zašifrovat Schránku s Veřejnými_Klíči"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:200
msgid "_Decrypt/Verify Clipboard"
msgstr "_Dešifrovat/Ověřit Schránku"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:204
msgid "_Manage Keys"
msgstr "_Spravovat Klávesy"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:244
msgid "The clipboard does not contain valid input data."
msgstr "Schránka neobsahuje validní vstupní data."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:294
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:296
#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:298
msgid "Unknown Trust"
msgstr "Neznámá důvěra"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:300
msgid "Marginal Trust"
msgstr "Marginální důvěra"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:302
msgid "Full Trust"
msgstr "Plná důvěra"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:304
msgid "Ultimate Trust"
msgstr "Nekonečná důvěra"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:357
msgid "Name"
msgstr "Jméno"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:358
msgid "Key ID"
msgstr "ID klíče"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:359
msgid "Status"
msgstr "Stav"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:391
msgid "Fingerprint:"
msgstr "Otisk:"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:394
msgid "User ID:"
msgid_plural "User IDs:"
msgstr[0] "Uživatelské ID:"
msgstr[1] "Uživatelská ID:"
msgstr[2] "Uživatelská ID:"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:424
msgid "None (Don't sign)"
msgstr "Žádný (Nepřipojovat) "

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:487
msgid "Select recipients:"
msgstr "Označit příjemce:"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:495
msgid "Hide recipients"
msgstr "Skrýtí příjemci"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:498
msgid ""
"Hide the user IDs of all recipients of an encrypted message. Otherwise "
"anyone that sees the encrypted message can see who the recipients are."
msgstr ""
"Skrýt uživatelská jména všech příjemců šifrované zprávy. Jinak každý, kdo "
"uvidí zašifrovanou zprávu můžete vidět, kdo jsou příjemci."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:504
msgid "Sign message as:"
msgstr "Podepsat zprávu jako:"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:508
msgid "Choose keys"
msgstr "Vybrat klíče"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:548
msgid "Do you trust these keys?"
msgstr "Důvěřujete těmto klíčům?"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:551
msgid "The following selected key is not fully trusted:"
msgid_plural "The following selected keys are not fully trusted:"
msgstr[0] "Následující vybraný klíč není plně důvěryhodný:"
msgstr[1] "Následující vybrané klíče nejsou plně důvěryhodné:"
msgstr[2] "Následující vybrané klíče nejsou plně důvěryhodné:"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:569
msgid "Do you trust this key enough to use it anyway?"
msgid_plural "Do you trust these keys enough to use them anyway?"
msgstr[0] "Věříte tomuto klíči dostatečně na to, abyste ho přesto použili?"
msgstr[1] "Věříte těmto klíčům dostatečně na to, abyste je přesto použili?"
msgstr[2] "Věříte těmto klíčům dostatečně na to, abyste je přesto použili?"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:582
msgid "No keys selected"
msgstr "Nebyly vybrány žádné klíče"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:584
msgid ""
"You must select a private key to sign the message, or some public keys to "
"encrypt the message, or both."
msgstr ""
"Musíte vybrat soukromý klíč na podepsání nebo veřejný klíč na zašifrování "
"zprávy nebo oba."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:612
msgid "No keys available"
msgstr "Žádné dostupné klíče"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:614
msgid ""
"You need a private key to sign messages or a public key to encrypt messages."
msgstr ""
"Potřebujete soukromý klíč na podepsání zpráv nebo veřejný klíč na "
"zašifrování zpráv."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:742
msgid "GnuPG error"
msgstr "Chyba GnuPG"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:763
msgid "Therefore the operation cannot be performed."
msgstr "Proto nemůže být operace provedena."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:813
msgid "GnuPG results"
msgstr "GnuPG výsledky"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:819
msgid "Output of GnuPG:"
msgstr "Výstup z GnuPG"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:844
msgid "Other messages provided by GnuPG:"
msgstr "Další zprávy poskytnuté GnuPG:"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/shutdown-helper-applet:39
msgid "Shutdown Immediately"
msgstr "Vypnout okamžitě"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/shutdown-helper-applet:40
msgid "Reboot Immediately"
msgstr "Restartovat okamžitě"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-about:16
msgid "not available"
msgstr "nedostupné"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-about:19
#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/desktop-directories/Tails.directory.in.h:1
msgid "Tails"
msgstr "Tails"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-about:24
msgid "The Amnesic Incognito Live System"
msgstr "Amnesic Incognito Systém Živě"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-about:25
#, python-format
msgid ""
"Build information:\n"
"%s"
msgstr ""
"Buildovací informace:\n"
"%s"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-about:27
#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tails-about.desktop.in.h:1
msgid "About Tails"
msgstr "O Tails"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:118
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:124
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:128
msgid "Your additional software"
msgstr "Vaše další programy"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:119
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:129
msgid ""
"The upgrade failed. This might be due to a network problem. Please check "
"your network connection, try to restart Tails, or read the system log to "
"understand better the problem."
msgstr ""
"Aktualizace se npodařila. Mohlo se to stát kvůli problému s připojením. "
"Prosíme zkontrolujte své internetové připojení, pokuste se restartovat Tails "
"nebo si přečtěte systémový log pro lepší porozumění problému."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:125
msgid "The upgrade was successful."
msgstr "Aktualizace byla úspěšná."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-htp-notify-user:52
msgid "Synchronizing the system's clock"
msgstr "Synchronizace systémového času"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-htp-notify-user:53
msgid ""
"Tor needs an accurate clock to work properly, especially for Hidden "
"Services. Please wait..."
msgstr ""
"Tor potřebuje přesné hodiny aby pracoval správně, zejména kvůli Skrytým "
"Službám. Prosíme čekejte..."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-htp-notify-user:87
msgid "Failed to synchronize the clock!"
msgstr "Synchronizace hodin se nezdařila!"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-restricted-network-detector:38
msgid "Network connection blocked?"
msgstr "Internetové připojení blokováno?"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-restricted-network-detector:40
msgid ""
"It looks like you are blocked from the network. This may be related to the "
"MAC spoofing feature. For more information, see the <a href=\\\"file:///usr/"
"share/doc/tails/website/doc/first_steps/startup_options/mac_spoofing.en."
"html#blocked\\\">MAC spoofing documentation</a>."
msgstr ""
"Vypadá to že jste blokování ze sítě. To může být kvůli MAC funkci spoofing. "
"pro více informací se podívejte na <a href=\\\"file:///usr/share/doc/tails/"
"website/doc/first_steps/startup_options/mac_spoofing.en.html#blocked\\\">MAC "
"spoofing documentation</a>."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-security-check:145
msgid "This version of Tails has known security issues:"
msgstr "Tato verze Tails obsahuje následující bezpečnostní problémy:"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-spoof-mac:29
#, sh-format
msgid "Network card ${nic} disabled"
msgstr "Síťová karta ${nic} vypnuta"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-spoof-mac:30
#, sh-format
msgid ""
"MAC spoofing failed for network card ${nic_name} (${nic}) so it is "
"temporarily disabled.\n"
"You might prefer to restart Tails and disable MAC spoofing. See the <a "
"href='file:///usr/share/doc/tails/website/doc/first_steps/startup_options/"
"mac_spoofing.en.html'>documentation</a>."
msgstr ""
"MAC spoofing selhalo pro síťovou kartu ${nic_name} (${nic}) takže je "
"momentálně nedostupné. Možná budete preferovat restarování Tails a odpojení "
"MAC spoofingu. Podívejte se na <a href='file:///usr/share/doc/tails/website/"
"doc/first_steps/startup_options/mac_spoofing.en.html'>documentation</a>."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-spoof-mac:39
msgid "All networking disabled"
msgstr "Veškeré síťování vypnuto"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-spoof-mac:40
#, sh-format
msgid ""
"MAC spoofing failed for network card ${nic_name} (${nic}). The error "
"recovery also failed so all networking is disabled.\n"
"You might prefer to restart Tails and disable MAC spoofing. See the <a "
"href='file:///usr/share/doc/first_steps/startup_options/mac_spoofing.en."
"html'>documentation</a>."
msgstr ""
"MAC spoofing selhalo pro síťovou kartu ${nic_name} (${nic}). Oprava chyb "
"také sehlaha takže je veškerá síťová komunikace odpojena.\n"
"Můžete preferovat restartování Tails a odpojit MAC spoofing. Podívejte se na "
"<a href='file:///usr/share/doc/first_steps/startup_options/mac_spoofing.en."
"html'>documentation</a>."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-upgrade-frontend-wrapper:19
Tails developers's avatar
Tails developers committed
361
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:62
Tails developers's avatar
Tails developers committed
362
363
364
365
msgid "error:"
msgstr "chyba:"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-upgrade-frontend-wrapper:20
Tails developers's avatar
Tails developers committed
366
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:63
Tails developers's avatar
Tails developers committed
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
msgid "Error"
msgstr "Chyba"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-upgrade-frontend-wrapper:40
msgid ""
"<b>Not enough memory available to check for upgrades.</b>\n"
"\n"
"Make sure this system satisfies the requirements for running Tails.\n"
"See file:///usr/share/doc/tails/website/doc/about/requirements.en.html\n"
"\n"
"Try to restart Tails to check for upgrades again.\n"
"\n"
"Or do a manual upgrade.\n"
"See https://tails.boum.org/doc/first_steps/upgrade#manual"
msgstr ""
"<b>Není k dispozici dostatek paměti potřebné ke kontrole aktualizací</b>\n"
"\n"
"Ujistěte se že tento systém splňuje požadavky ke spuštění Tails.\n"
"Podívejte se na dokument :///usr/share/doc/tails/website/doc/requirements.en."
"html\n"
"\n"
"Pokuste se restartovat Tails a znovu zkontrolujte aktualizace.\n"
"\n"
"Nebo spusťte manuální aktualizaci.\n"
"\n"
"Podívejte se na https://tails.boum.org/doc/first_steps/upgrade#manual"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-virt-notify-user:53
msgid "Warning: virtual machine detected!"
msgstr "Varování: zjištěn virtuální stroj!"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-virt-notify-user:55
msgid ""
"Both the host operating system and the virtualization software are able to "
"monitor what you are doing in Tails."
msgstr ""
"Jak hostitelský operační systém tak virtualizační software je schopen "
"sledovat, co děláte v Tails."

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-virt-notify-user:57
msgid ""
"<a href='file:///usr/share/doc/tails/website/doc/advanced_topics/"
"virtualization.en.html'>Learn more...</a>"
msgstr ""
"<a href='file:///usr/share/doc/tails/website/doc/advanced_topics/"
"virtualization.en.html'>Více informací ...</a>"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tor-browser:18
msgid "Tor is not ready"
msgstr "Tor není připraven"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tor-browser:19
msgid "Tor is not ready. Start Tor Browser anyway?"
msgstr "Tor není připraven. Přesto spustit Tor Browser?"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tor-browser:20
msgid "Start Tor Browser"
msgstr "Nastartovat Tor Browser"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tor-browser:21
msgid "Cancel"
msgstr "Zrušit"

Tails developers's avatar
Tails developers committed
430
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:73
Tails developers's avatar
Tails developers committed
431
432
433
msgid "Do you really want to launch the Unsafe Browser?"
msgstr "Opravdu chcete spustit Nebezpečný prohlížeč?"

Tails developers's avatar
Tails developers committed
434
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:75
Tails developers's avatar
Tails developers committed
435
436
437
438
439
440
441
442
443
msgid ""
"Network activity within the Unsafe Browser is <b>not anonymous</b>. Only use "
"the Unsafe Browser if necessary, for example if you have to login or "
"register to activate your Internet connection."
msgstr ""
"Aktivita sítě s Nebezpečným Prohlížečem <b>není anonymní</b>. Používejte "
"Unsafe browser pouze pokud je to nutné například pokud se musíte přihlásit "
"nebo registrovat při připojení k internetu."

Tails developers's avatar
Tails developers committed
444
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:76
Tails developers's avatar
Tails developers committed
445
446
447
msgid "_Launch"
msgstr "_Spustit"

Tails developers's avatar
Tails developers committed
448
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:77
Tails developers's avatar
Tails developers committed
449
450
451
msgid "_Exit"
msgstr "_Odejít"

Tails developers's avatar
Tails developers committed
452
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:87
Tails developers's avatar
Tails developers committed
453
454
455
msgid "Starting the Unsafe Browser..."
msgstr "Spoštění nebezpečného prohlížeče..."

Tails developers's avatar
Tails developers committed
456
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:88
Tails developers's avatar
Tails developers committed
457
458
459
msgid "This may take a while, so please be patient."
msgstr "Může to nějakou dobu trvat, takže buďte trpěliví."

Tails developers's avatar
Tails developers committed
460
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:106
Tails developers's avatar
Tails developers committed
461
462
463
msgid "Failed to setup chroot."
msgstr "Nepodařilo se nastavit \"chroot\""

Tails developers's avatar
Tails developers committed
464
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:180
Tails developers's avatar
Tails developers committed
465
466
467
468
#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/unsafe-browser.desktop.in.h:1
msgid "Unsafe Browser"
msgstr "Nebezpečný prohlížeč"

Tails developers's avatar
Tails developers committed
469
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:236
Tails developers's avatar
Tails developers committed
470
471
472
msgid "Shutting down the Unsafe Browser..."
msgstr "Ukončování nebezpečného prohlížeče..."

Tails developers's avatar
Tails developers committed
473
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:237
Tails developers's avatar
Tails developers committed
474
475
476
477
478
479
480
msgid ""
"This may take a while, and you may not restart the Unsafe Browser until it "
"is properly shut down."
msgstr ""
"Tohle může chvíli trvat a nemusíte spustit Nebezpečný Prohlížeč dokud nebude "
"spárvně vypnut."

Tails developers's avatar
Tails developers committed
481
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:249
Tails developers's avatar
Tails developers committed
482
483
484
msgid "Failed to restart Tor."
msgstr "Znovuspuštění TORu nebylo úspěšné"

Tails developers's avatar
Tails developers committed
485
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:257
Tails developers's avatar
Tails developers committed
486
487
488
489
490
491
492
msgid ""
"Another Unsafe Browser is currently running, or being cleaned up. Please "
"retry in a while."
msgstr ""
"Další Nebezpečný Prohlížeč je nyní spuštěn nebo se čistí. Prosíme vraťte se "
"později."

Tails developers's avatar
Tails developers committed
493
#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:270
Tails developers's avatar
Tails developers committed
494
495
496
497
498
499
500
501
502
msgid ""
"No DNS server was obtained through DHCP or manually configured in "
"NetworkManager."
msgstr ""
"Nebyl získán prostřednictvím DHCP nebo ručně nastaven v Síťovém správci "
"žádný DNS server."

#: config/chroot_local-includes/usr/share/tails/truecrypt-wrapper.disabled:11
msgid "TrueCrypt will be removed in Tails 1.2.1"
Tails developers's avatar
Tails developers committed
503
msgstr "TrueCrypt bude odstraněn v Tails verzi 1.2.1"
Tails developers's avatar
Tails developers committed
504
505
506
507
508
509
510
511
512

#: config/chroot_local-includes/usr/share/tails/truecrypt-wrapper.disabled:12
msgid ""
"TrueCrypt is no longer maintained and is said to be insecure by its own "
"authors. Therefore, it will be removed in Tails 1.2.1 (November 25). We "
"recommend that you learn how to <a href='file:///usr/share/doc/tails/website/"
"doc/encryption_and_privacy/truecrypt.en.html#cryptsetup'>open TrueCrypt "
"volumes with cryptsetup</a> as soon as possible."
msgstr ""
Tails developers's avatar
Tails developers committed
513
514
515
516
517
"TrueCrypt už není nadále udržován a jeho autorové jej prohlásili za "
"nedůvěryhodný. Proto bude odstraněn v Tails 1.2.1 (25. listopad) "
"Doporučujeme aby jste se naučili jak <a href='file:///usr/share/doc/tails/"
"website/doc/encryption_and_privacy/truecrypt.en.html#cryptsetup'> otevřít "
"TrueCrypt svazky s cryptsetupem </a> hned jakmile to bude možné."
Tails developers's avatar
Tails developers committed
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:30
msgid "I2P failed to start"
msgstr "I2P se nepodařilo spustit"

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:31
msgid ""
"Something went wrong when I2P was starting. Check the logs in /var/log/i2p "
"for more information."
msgstr ""
Tails developers's avatar
Tails developers committed
528
529
"Něco se pokazilo při startu I2P. Zkontrolujte záznamy ve /var/log/i2p pro "
"více informací."
Tails developers's avatar
Tails developers committed
530
531
532

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:42
msgid "I2P's router console is ready"
Tails developers's avatar
Tails developers committed
533
msgstr "I2P konzole routeru je připravena."
Tails developers's avatar
Tails developers committed
534
535
536
537

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:43
msgid "You can now access I2P's router console on http://127.0.0.1:7657."
msgstr ""
Tails developers's avatar
Tails developers committed
538
"Nyní se můžete připojit k I2P konzoli routeru na http://127.0.0.1:7657."
Tails developers's avatar
Tails developers committed
539
540
541

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:48
msgid "I2P is not ready"
Tails developers's avatar
Tails developers committed
542
msgstr "I2P není připraveno."
Tails developers's avatar
Tails developers committed
543
544
545
546
547
548
549

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:49
msgid ""
"Eepsite tunnel not built within six minutes. Check the router console at "
"http://127.0.0.1:7657/logs or the logs in /var/log/i2p for more information. "
"Reconnect to the network to try again."
msgstr ""
Tails developers's avatar
Tails developers committed
550
551
552
"Eepsite tunel nebyl vybudován během šesti minut. Zkontrolujte konzoli "
"routeru na  http://127.0.0.1:7657/logs nebo zkontrolujte záznamy ve /var/log/"
"i2p pro více informací. Znovu se připojte k síti a zkuste to prosím znovu."
Tails developers's avatar
Tails developers committed
553
554
555

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:59
msgid "I2P is ready"
Tails developers's avatar
Tails developers committed
556
msgstr "I2P je připraveno"
Tails developers's avatar
Tails developers committed
557
558
559

#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:60
msgid "You can now access services on I2P."
Tails developers's avatar
Tails developers committed
560
msgstr "Nyní se můžete připojit ke službám na I2P."
Tails developers's avatar
Tails developers committed
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576

#: ../config/chroot_local-includes/etc/skel/Desktop/Report_an_error.desktop.in.h:1
msgid "Report an error"
msgstr "Nahlásit chybu"

#: ../config/chroot_local-includes/etc/skel/Desktop/tails-documentation.desktop.in.h:1
#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tails-documentation.desktop.in.h:1
msgid "Tails documentation"
msgstr "Dokumentace Tails"

#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tails-documentation.desktop.in.h:2
msgid "Learn how to use Tails"
msgstr "Naučte se používat Tails"

#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/i2p-browser.desktop.in.h:1
msgid "Anonymous overlay network browser"
Tails developers's avatar
Tails developers committed
577
msgstr "Anonymní překrytí síťového prohlížeče"
Tails developers's avatar
Tails developers committed
578
579
580

#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/i2p-browser.desktop.in.h:2
msgid "I2P Browser"
Tails developers's avatar
Tails developers committed
581
msgstr "I2P Prohlížeč"
Tails developers's avatar
Tails developers committed
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602

#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tails-about.desktop.in.h:2
msgid "Learn more about Tails"
msgstr "Zjistěte více o Tails"

#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tails-reboot.desktop.in.h:1
msgid "Reboot"
msgstr "Restartovat"

#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tails-reboot.desktop.in.h:2
msgid "Immediately reboot computer"
msgstr "Okamžitě restartovat počítač"

#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tails-shutdown.desktop.in.h:1
msgid "Power Off"
msgstr "Vypnout"

#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tails-shutdown.desktop.in.h:2
msgid "Immediately shut down computer"
msgstr "Okamžitě vypnout počítač"

Tails developers's avatar
Tails developers committed
603
604
#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tor-browser.desktop.in.h:1
msgid "Tor Browser"
Tails developers's avatar
Tails developers committed
605
msgstr "Tor Browser"
Tails developers's avatar
Tails developers committed
606
607
608

#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tor-browser.desktop.in.h:2
msgid "Anonymous Web Browser"
Tails developers's avatar
Tails developers committed
609
msgstr "Anonymní webový prohlížeč"
Tails developers's avatar
Tails developers committed
610

Tails developers's avatar
Tails developers committed
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/unsafe-browser.desktop.in.h:2
msgid "Browse the World Wide Web without anonymity"
msgstr "Procházet World Wide Web bez anonymity"

#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/unsafe-browser.desktop.in.h:3
msgid "Unsafe Web Browser"
msgstr "Nebezpečný webový prohlížeč"

#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/desktop-directories/Tails.directory.in.h:2
msgid "Tails specific tools"
msgstr "Specifické nástroje Tails"